Home Algemeen Agenda Gorzenklok Web-kapel Geschiedenis Kerkgebouw Vr.Stichting


LIDUINA-KAPELLEN IN DE GORZENKERK     <=terug


Retraitekapel in de Liduinacrypte
In 1930-1931 is in de "Liduinacrypte", vroeger ook "Parochiehuis St. Liduina" genoemd, - maar in de volksmond beter bekend als de ruimte onder de kerk (kelder, souterrain) - door pastoor Möller een retraitekapel ingericht. In de archieven is er slechts één foto van bekend. Het altaar is gebouwd op het podium.1e Liduinakapel
Deze kapel is ingericht tussen de kerk en de torenkamer, destijds de doopkapel.
Er is geen foto van bekend. In 1964 is deze kapel in onbruik geraakt door de ingebruikname van de nieuwe Liduinakapel achterin de kerk. In 2010 is de 1e Liduinakapel als onderdeel van de dagkapel (in de torenkamer) in ere hersteld.
Het beeld van Liduina is teruggeplaatst. Aan weerszijden van het beeld bevinden zich nog de glas-in-loodramen van Liduina. De tekst in de ramen is niet overal meer duidelijk leesbaar. In 2011 zullen de ramen worden gerestaureerd.
De tekst van het linkerraam luidt: troosteres der bedrukten. Als bloem is afgebeeld de rode roos (naar de Rozelaar, een van de verhalen van Liduina). Het rechterraam kent de tekst: Hulp der Christenen. De afgebeelde witte bloem hier is de Aronskelk. Een symbool van de zuiverheid en Maagdelijkheid van Liduina. 

  2e Liduinakapel
Deze kapel werd mogelijk gemaakt door de vervanging van de voorgevel van de kerk en de daarmee gepaard gaande verplaatsing van het voorportaal buiten de gevel naar binnen de kerk. Aan weerszijden van het binnenportaal kwam ruimte vrij voor de inrichting van twee kapellen: de Mariakapel en een nieuwe Liduinakapel. Het Mariaaltaar bleef voorin de kerk, links van het hoofdaltaar. In de Mariakapel werd een gebrandschilderde afbeelding van Maria-altijd-durende-bijstand geplaatst. Ontworpen en uitgevoerd door André Henderickx.
In de Liduinakapel verscheen een groot reliëf van Liduina "de Rozelaar". Ook dit kunstwerk is van André Henderickx. In 1964 werd de kapel door deken Reijnen van de Frankelandse kerk (St. Liduinakerk) ingezegend.
Het beeld is een stenen uitvoering van het bekende zilveren beeld van Liduina uit 1951, dat zich tegenwoordig in de Liduinabasiliek bevindt. <=terug